Martina Stergar, voditeljica Odjela prodaje i marketinga tvrtke Synlab Hrvatska

1. Gospođo Stergar, možete nam kratko reći nešto o tvrtki Synlab?

Synlab Hrvatska je centar vrhunske medicinsko-biokemijske dijagnostike u Hrvatskoj. Kao poliklinika pružamo više od 4000 različitih laboratorijskih pretraga iz područja biokemije, hematologije, koagulacije, imunokemije i mikrobiologije.

Važno je naglasiti kako je Synlab Hrvatska prvi privatni medicinsko-biokemijski i mikrobiološki laboratorij u Hrvatskoj, osnovan 1995. godine. Tijekom godina, medicinsko-biokemijski laboratorij je prerastao u Polikliniku za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku, a od početka 2007. godine dolazi pod okrilje njemačke grupacije Synlab GmbH.

Poliklinika Synlab Hrvatska nudi pacijentima nekoliko tisuća laboratorijskih pretraga, od onih najjednostavnijih, pa sve do najsofisticiranijih. U potpunosti smo pripravni udovoljiti potrebama i zahtjevima svih pacijenata, liječnika, poliklinika i ostalih zdravstvenih ustanova bez obzira na vrstu i veličinu.

U laboratorijskoj struci kvaliteta, pouzdanost i točnost su uvijeti bez kojih se ne može. Stoga su gotovo svi laboratoriji unutar Synlaba akreditirani prema ISO normi 15189.

Synlab Hrvatska je u srpnju 2010. godine, nakon opsežnih priprema dobio akreditaciju prema HRN EN ISO 15189 za medicinsko-biokemijski laboratorij. To je prva akreditacija dodijeljena jednom privatnom biokemijskom laboratoriju u Hrvatskoj, koji je zadovoljio kriterije te zahtjevne norme. Na taj način stali smo uz bok velikim, akreditiranim, bolničkim biokemijskim laboratorijima u Zagrebu te brojnim biokemijskim laboratorijima diljem Europe.Zbog svoje kvalitete i širine usluge surađujemo s mnogim zdravstvenim ustanovama i drugim poslovnim subjektima u Hrvatskoj.


2. Što čini Vašu branšu specifičnom – pogotovo jer se radi o spoju dvaju interesantnih područja – medicine i prodaje?

Specifičnost posla prodajnog managera u zdravstvu je u elementima same usluge. Tu želim osim kvalitete usluge koja bi trebala biti potvrđena akreditacijom, naglasiti prije svega etiku, zatim pacijenta i njegovo pozitivno iskustvo, te brigu o njemu bilo da je on pacijent Synlaba ili suradne ustanove. U Synlabu sam voditeljica Odjela prodaje i marketinga. Nije slučajno da smo objedinili ova dva područja jer kada su zdravstvene usluge u pitanju više zapravo nema strogog odvajanja prodaje od marketinga. Slobodno možemo reći da se ovdje radi o „healthcare menagementu“ tj sinergiji znanja i vještina iz više različitih područja - humanih, prirodnih, medicinskih i društvenih, te njihovoj primjeni u praksi. Dolazimo zapravo do pojma multidisciplinarnog pristupa.


3. Kakav je idealan profil osobe za rad u ovoj branši što se tiče prodaje?

U našoj branši kao i svugdje moraju se poštivati određena pravila i stručnjak treba imati temeljna znanja i vještine prodaje i marketinga, no kako ste u svojoj knjizi „Pucaj od posla!“ lijepo napisali idealan profil je ona osoba koja se u očima ciljanih klijenata uspije profilirati kao stručnjak s najvišom razinom znanja i nepobitnog autoriteta u vlastitom poslu. Da bi to postigli bez obzira bili u ovoj našoj branši stručnjaci iz medicinskih, prirodnih ili društvenih područja, bavimo li se healthcare managementom moramo biti spremni na cjeloživotno učenje, praćenje trendova s visokom razinom multidisciplinarnosti i širini u pristupu kako klijentu, tako i tržištu zdravstvenih usluga općenito.


4. Kakvo je inače stanje u Hrvatskoj što se tiče prodaje zdravstvenih usluga?

Obzirom da radim u privatnom zdravstvu i to u multinacionalnoj kompaniji držat ću se isključivo tog segmenta. Svakako da neminovno postoji poveznica i da trendovi ovise o svim segmentima zdravstva, pa u tom smislu možemo reći obzirom da u javnom zdravstvu u Hrvatskoj na žalost postoje određeni problemi primjećujemo porast u prodaji privatnih zdravstvenih usluga. Ovdje želim naglasiti da pacijenti najčešće kombiniraju ta dva segmenta, no sve više u korist privatnog. Tako se i porastom konkurencije sve više javlja potreba za uspostavom sustava kvalitete, uvođenjem akreditacija i certifikata da bi se pacijentu samom ili suradnim ustanovama pružila određena garancija i sigurnost već pri samom odabiru zdravstvene ustanove. Vjerujem da će uskoro navedeni parametri postati i zakonska obveza u Hrvatskoj i da će se na taj način postići i stabilnost na tržištu kako po pitanju kvalitete , tako i po pitanju cijena usluga.


5. Kakve trendove predviđate u budućnosti?

Mogla bih reći da sam već jednim dijelom i odgovorila na to pitanje, no želim spomenuti i smjernice strategije zdravstva EU i RH. Vjerujem da će one biti ne samo teorijska već i praktična osnova i da će u tom smjeru ići i unapređenje i razvoj zdravstvenog sustava,te da će se lakše povezivati svi segmenti pružanja zdravstvene usluge u svrhu poboljšanja kvalitete usluge. Ono što ne smijemo izostaviti kada pričamo o budućim trendovima je jedna od najbrže rastućih grana, spoj zdravstva i turizma. Svjetska zdravstvena orgnizacija predviđa da će do 2030. zaštita zdravlja i briga o zdravlju postati najjača svjetska industrija i jedan od najvećih pokretača turističkih putovanja. Zdravlje i turizam zajedno činit će 22% svjetskog BDPa.
Uzimajući u obzir navedeno predviđanje,aktivno sudjelujemo na svim konferencijama i radnim grupama koje na svjetskoj, regionalnoj i lokalnoj razini istražuju najvažnije trendove i progresivne proizvode ove industrije.

Prijavite se na newsletter i poslat ćemo vam prvih 30 stranica knjige besplatno!

Upišite svoj mail i redovito primajte naš newsletter sa najpraktičnijim savjetima kako naći dobar posao u prodaji!

Novosti - arhiva

Prilika za one željne novih izazova!

Tehnološka izdavačka kuća VIDI prisutna na tržištu Hrvatske i regije više od 20 godina, sa 10 zaposlenih i sa preko 30 stalnih vanjskih suradnika radi razvoja novih servisa traži: Glavnog direktora prodaje, promocije...