Vanja Koprivica, Proming d.o.o. Bugojno

Pročitajte intervju sa Vanjom Koprivicom i saznajte više o radu u tvrtki koja se bavi trgovinom nafte i naftnih derivata.

1. Predstavite nam ukratko Vašu tvrtku?

PROMING“ d.o.o. Bugojno je kompanija osnovana u Bugojnu 1989. godine od strane porodice Šutković gdje se sam početak rada do 1997. godine vezuje za arhitektonsko tehničku djelatnost, nakon čega proširuje svoje polje rada sa djelatnošću prometa nafte i nafnih derivata.

DANAS... Infrastrukturno, u domenu prometa nafte i naftnih derivata Proming d.o.o. posjeduje:

- Benzinsku pumpu u Bugojnu

- Tri benzinske pumpe u Kantonu Sarajevo

- Benzinsku pumpu u Goraždu

Proming“ d.o.o. Bugojno je također osnivač i vlasnik Hotela Sarajevo koji posjeduje 66 soba i 3 apartmana koji sigurno zadovoljavaju visoke europske i svjetske standarde u hotelijerstvu sa dodatnom ponudom usluga korištenja kongresne sale, restorana, wellnessa, i dr.

Prepoznavajući potrebe tržišta u domenu višestruke primjene LPG - a (propan – butan) u segmentima industrije, poljoprivrede, ugostiteljstva kao i domaćinstva „Proming“ d.o.o. svoju razvojnu politiku poduzeća vezuje za investicijska ulaganja.

U kolovozu 2015. godine preuzimamo plinski terminal ( kapaciteta 300 000 L) u industrijskoj zoni Hrasnica i otvaramo novu podružnicu našeg poduzeća – Plinaru Proming.

2. Koje su specifičnosti prodajnog rada u Vašoj branši?

Tržište naftnih derivata je izuzetno kompleksno sa opadajućim trendom potrošnje na svjetskom nivou sa povećanjem udjela dizelskog goriva u ukupnoj potrošnji. Sa tržišnog aspekta specifičnost poslovanja naftnog sektora se očituje jakom konkurencijom sa velikim brojem „tržišnih igrača“.

Svakodnevne fluktuacije u izvorima nabavke naftnih derivata sa izraženom asimetričnom transmisijom cijena imaju direktan utjecaj na proces poslovanja kako u B2B segmentu tako i B2C segmentu rada.

Vrlo često u skorijoj prošlosti smo bili svjedoci „lančanih reakcija cjelokupnog privrednog sistema“ uzrokovanih fluktuacijama cijena naftnih derivata.

Stoga, poslovni angažman u naftnoj industriji iziskuje multidisciplinarna znanja iz oblasti ekonomije; financija, monetarne i fiskalne ekonomije, vanjske trgovine, energetike, strojarstva, ekologije kao i drugih srodnih oblasti.

3.Koji profil ljudi (obrazovno i iskustveno) rade u Vašoj prodaji?

Sektor veleprodaje (B2B) je uglavnom sačinjen od visokoobrazovanih ljudi strojarske i ekonomske struke sa radnim iskustvom u struci od min. + 7 godina.

Ovaj sektor je zadužen za definiranje poslovnih i razvojnih ciljeva društva, kao i za definiranje generalnog pravca prodajne politike (za B2B & B2C segment poslovanja). Sektor maloprodaje (B2C) čine kolege prodavači koji su uglavnom srednje stručne spreme (SSS) sa minimalnim iskustvom u prodaji od + 3 godine.

U cilju edukacije zaposlenika u B2C segmentu rada naše društvo kontinuirano organizira i sprovodi interne edukacijske programe sa ciljem obučavanja za pravilan rad sa kupcima (komunikacija, pozitivan utisak kupovine, i dr.) Također, edukacije se odnose na pravilno rukovanje sa robom (skladištenje, zalihe, sigurnost i zaštita na radu).

4.Kako izgleda prosječan radni dan u prodaji Vaše tvrtke?

Jednom riječju – turbulentno: svaki dan je priča za sebe – sa prepunim rasporedom poslovnih aktivnosti. Rad u prodaji podrazumijeva operativni i analitički dio aktivnosti – sve počinje i završava se sa kupcem i njegovim potrebama.

Svakodnevno težimo ka zadovoljavanju potreba naših kupaca/klijenata na kvalitetan način, što jeste osnov za zadržavanje kupaca/klijenata na duži vremenski period.

Usvajajući osnovna načela politike kvaliteta i odnosa prema našim kupcima i dobavljačima „Proming“ d.o.o. Bugojno njeguje transparentnu suradnju sa svim stranama u poslu te u svoj fokus postavlja orijentiranost na kupca, stalno unapređenje poslovnih procesa, kao i njegovanje uzajamno korisnih odnosa sa našim dobavljačima.

5. Kako Vaša tvrtka uglavnom pronalazi nove djelatnike u prodaji?

Uglavnom putem objavljivanja javnih natječaja na tržištu rada, potom selekcija potencijalnih kandidata kroz intervjue. 

Prijavite se na newsletter i poslat ćemo vam prvih 30 stranica knjige besplatno!

Upišite svoj mail i redovito primajte naš newsletter sa najpraktičnijim savjetima kako naći dobar posao u prodaji!

Novosti - arhiva

Prilika za one željne novih izazova!

Tehnološka izdavačka kuća VIDI prisutna na tržištu Hrvatske i regije više od 20 godina, sa 10 zaposlenih i sa preko 30 stalnih vanjskih suradnika radi razvoja novih servisa traži: Glavnog direktora prodaje, promocije...